tristar 50 sg 60g

36,00 

Opis

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylu
(związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50% (500 g/kg)

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz jęczmieniu jarym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Tristar 50 SG jest selektywnym środkiem chwastobójczym o działaniu systemicznym.
Substancja czynna środka pobierana jest przez liście i przemieszcza się do stożków wzrostu, gdzie hamuje podział komórek, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład herbicydu w glebie ogranicza pobierania go przez korzenie.
Środek zwalcza wiele gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2 – 4 tygodni od zastosowania. Szybkość działania zależy od fazy rozwojowej
zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania gwarantuje stosowanie środka na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16).

Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż od fazy krzewienia do fazy 2. kolanka. Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność.
Wrażliwość chwastów
Zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime)
chwasty wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przetacznik polny, tasznik pospolity, tobołki polne.
chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 40 g/ha:
fiołek polny, przytulia czepna.
chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita,
komosa biała, przetacznik polny, tasznik pospolity.
chwasty średnio wrażliwe w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, maruna bezwonna, ostrożeń polny.
chwasty średnio odporne w dawce 30 g/ha: przytulia czepna, tobołki polne.
Zboża jare (jęczmień jary)
chwasty wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita,
maruna bezwonna, tasznik pospolity.
chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 30 g/ha: fiołek polny, jasnota różowa,
komosa biała, tobołki polne, przytulia czepna.
chwasty wrażliwe na środek w dawce 25 g/ha: gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
chwasty średnio wrażliwe w dawce 25 g/ha: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota
różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, tobołki polne.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZBOŻA OZIME
1. PSZENICA OZIMA, PSZENŻYTO OZIME
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 40 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 40 g/ha.
W przypadku masowego wystąpienia fiołka polnego i przytulii czepnej lub gdy chwasty
znajdują się w wyższej fazie rozwojowej środek Tristar 50 SG w dawce 40 g/ha można
stosować w mieszaninie z adiuwantem Asystent+ w dawce 0,05 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, w fazie krzewienia
(widocznych 6 rozkrzewień) do fazy drugiego kolanka (od fazy BBCH 26 do fazy BBCH 32).
W celu zwiększenia skuteczności zwalczania chwastów (głównie przytulii czepnej)
w pszenicy ozimej i w pszenżycie ozimym środek Tristar 50 SG można stosować łącznie ze
środkiem GALAPER 200 EC lub FLUROHERB 200 EC lub HERBISTAR 200 EC w dawkach:
Tristar 50 SG w dawce 25 g/ha + GALAPER 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
Tristar 50 SG w dawce 25 g/ha + FLUROHERB 200 EC w dawce 0,35 l/ha
lub
Tristar 50 SG w dawce 25 g/ha + HERBISTAR 200 EC w dawce 0,35 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Etykieta: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uuvoAZR5RFgJ:https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Tristar_50_SG.pdf/9910d8cb-6c93-61b1-208d-b7c4a53074d0%3Fversion%3D1.0+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Dodatkowe informacje

Waga 0.65 kg