tarcza łan extra 250 ew 10l

508,00 

Brak w magazynie

Opis

etykieta: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zLEu3mW4HVsJ:https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Tarcza_%25C5%2581an_Extra_250_EW.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l (25,07%)
OPIS DZIAŁANIA
Fungicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek
wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,25 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30- 59).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób w następujących terminach:
– jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18)
czerń krzyżowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Uwaga
Stosowanie środka jesienią może dodatkowo wpłynąć na hamowanie wzrostu części
nadziemnej roślin rzepaku i w ten sposób przyczynić się do polepszenia przezimowania
plantacji.
wiosną, w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-31).
sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Uwaga
Stosowanie środka wczesną wiosną dodatkowo wpływa na skrócenie łodyg roślin rzepaku, dzięki czemu może zmniejszyć się zagrożenie wyleganiem.
– wiosną, od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59-
65).
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha
Liczba zabiegów: 1
Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.
2. W celu uniknięcia powstawania odporności w populacjach grzybów chorobotwórczych na substancje czynne z grupy triazoli, środek Tarcza Łan Extra 250 EW stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup
chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać

Dodatkowe informacje

Waga 10.1 kg