rzepak jary marcus opakowanie 10 kg na 2,5 ha hodowla roślin strzelce produkt polski

449,00 

Rzepak jary Marcus charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem i terminem dojrzewania. Jego tolerancja na słabsze warunki glebowe określana jest jako średnia. Odporność na wyleganie oceniana jest jako średnia. Wysokość, MTN kwalifikowane są jako średnie. Zawartość tłuszczu uznana jest za wysoką. Zawartość glukozynolanów jest niska. Odporność na zgniliznę twardzikowatą oceniono na wysoką, a odporność na czerń krzyżowych – jako bardzo wysoką.

Produkt dostępny na zamówienie

Opis

Termin siewu rzepaku jarego
Przypada na ostatnią dekadę marca i pierwszą (względnie drugą) dekadę kwietnia. Ryzyko niesie ze sobą zarówno zbyt wczesny jak i spóźniony siew. W przypadku pierwszym niskie temperatury opóźniają wschody i niosą ze sobą ryzyko wystąpienia zgorzeli. W przypadku drugim rzepak jary nie wykorzystuje zapasów wody i wchodzi w kolejne stadia rozwojowe ze znacznym ryzykiem efektów suszy.
Ilość oraz sposób wysiewu
Optymalna obsada wynosi 100-120 roślin na 1m2 , to jest 4 do 5 kg/ha. Zwiększenie obsady roślin ma niekorzystny wpływ na rozwój roślin, osłabia tkanki łodyg zwiększając ryzyko wylegania, a ponadto zwiększa ryzyko wystąpienia chorób. Rzepak jary z reguły wysiewa się w rozstawie identycznej jak zboża tj. 12-15cm, co wiąże się ze stosowaniem herbicydów. Siew w szerszej rozstawie (24-30 cm) umożliwia pielęgnację mechaniczną
plantacji.

Zasadniczym elementem przy dokonywaniu wyboru pola jest uwzględnienie wymagań wodnych tej rośliny. Gleby żyzne, zasobne w składniki pokarmowe oraz w dobrej kulturze (niezachwaszczone) są najbardziej odpowiednimi. W przypadku gleb lżejszych, które stwarzają największe ryzyko uprawy, najodpowiedniejszym będzie wybór takich stanowisk, które zapewnią odpowiedni zapas wody nawet przy niedoborach opadów. Znaczne ryzyko zaskorupienia i osłabienia roślin występuje w przypadku wysiewu rzepaku na glebach zwięzłych i zlewnych.
Przygotowanie stanowiska
Orka oraz uprawa przedsiewna ma na celu przede wszystkim zachowanie jak największej ilości wody z okresu jesienno-zimowego. Zadaniem uprawek przedsiewnych jest stworzenie odpowiednich warunków do siewu nasion na głębokość 1-2 cm w glebie spulchnionej,
ale nie przesuszonej. Zbyt głębokie umieszczenie nasion może uniemożliwić przebicie się kiełkujących roślin do powierzchni bądź osłabić i narazić na choroby: zgorzele.

Nawożenie azotem – najbardziej plonotwórczy składnik stosowany jest w dawce do 80 kg N/ha jednorazowo przed siewem. Dawki dzielone na przedsiewne i pogłówne stosowane są przy 100 do 130 kg N/ha. Dawka przedsiewna stanowi do 1/3 całej dawki.
Nawożenie fosforem i potasem – w zależności od rodzaju przedplonu i zasobności gleb, zalecane dawki fosforu wynoszą od 40 do 75 kg P2O5/ha , natomiast potasu od 110 do 150 kg K2O/ha. Nawozy te najlepiej wysiać jesienią, jedynie w przypadku gleb lżejszych nawozy potasowe można wysiać również wczesną wiosną mieszając z glebą na głębokość 10-15 cm.
Magnez – nawożenie powinno zapewnić 20-40 kg MgO/ha;
Siarka – dawka powinna wynosić 15-20% całkowitej dawki azotu, najlepiej zastosować siarczan amonu w dawce 80-100 kg/ha (19-24 kg S/ha).
Pojawiające się specyficzne objawy niedoborów mikroelementów, jak również makroskładników, mogą być eliminowane przez dolistne nawożenie i dokarmianie plantacji rzepaku jarego odpowiednimi nawozami. Terminy dolistnego dokarmiania i nawożenia
rzepaku: faza 6-8 liścia właściwego, faza zwartego zielonego pąka; faza zielonej łuszczyny.

Regulacja zachwaszczenia
Herbicydy należy stosować:
• bezpośrednio po siewie (najliczniejsza grupa środków)
• w fazie 2-6 liści rzepaku
Efektywność stosowania środków doglebowych i bezpośrednio po siewie uzależniona jest od wilgotności gleby i precyzji wykonanego zabiegu. Dobierając środki chemiczne do ochrony plantacji przed chwastami należy uwzględnić również skład gatunkowy występujących chwastów.

Współpracujemy głównie z Hodowlą Roślin Strzelce grupa IHAR. Jest to czołowy producent nasion w Polsce o długiej tradycji. Dostawca ten cieszy się ogromnym zaufaniem naszych klientów. Wspólnie dostarczamy materiał siewny głównych roślin rolniczych. Polecamy sprawdzone ich odmiany. Zarówno rzepak jary Marcus, jak i rzepak jary Goliat są produktami polskimi.

Dodatkowe informacje

Waga 11 kg