labrador extra 50 ec 10l

277,00 

Brak w magazynie

Opis

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g/l (5,42%).
etykieta: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_LIBznYiC3EJ:https://agrosimex.pl/wp-content/uploads/2020/11/Labrador_Extra_50_EC.pdf+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d
OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chizalofop-p-etylowy została zaklasyfikowana do grupy A.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po upływie około 7 dni, a pełny efekt działania w zależności od przebiegu pogody jest widoczny po
około 2-3 tygodniach. Niska temperatura wydłuża efekt działania środka a chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka.
Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.
Dawka 0,75 l/ha
Chwasty wrażliwe
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona.
Chwasty średnioodporne
perz właściwy.
Chwasty odporne
życica trwała.
Dawka 1,5 l/ha
Chwasty wrażliwe
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, życica
trwała.
Dawka 2,0 l/ha
Chwasty wrażliwe
chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.
Rzepak ozimy
Termin stosowania:
– jesienią gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12)
lub
– wiosną, po ruszeniu wegetacji, ale nie później niż do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych
(fazy „zielonego pąka”) (do BBCH 50).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Burak cukrowy (plantacje produkcyjne)
Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Ziemniak
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach ziemniaka, po zakończeniu uprawy między rzędowej ale przed
zakryciem międzyrzędzi (BBCH 20-34).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH  I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin  stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik
Rzepak jary
Termin stosowania:
Środek stosować wiosną od fazy 2 liścia do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (BBCH 12 – 50)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Burak pastewny
Termin stosowania:
Środek stosować gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Truskawka
Termin stosowania:
Środek stosować:
– przed kwitnieniem od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 11-59)
lub
– po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia paków w pachwinach liści do końca fazy gdy stare
liście zamierają (BBCH 91 -97).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Poziomka
Termin stosowania:
Środek stosować po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia paków w pachwinach liści do końca fazy gdy stare liście zamierają (BBCH 91 -97)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Cebula uprawiana z siewu
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy wyraźnie widocznego 1-go liścia właściwego (> 3 cm) do fazy gdy widocznych jest 9 liści (BBCH 11-19).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Marchew
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy rozwiniętego 1-go liścia właściwego do fazy gdy korzeń całkowicie się rozwinie i osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 11- 49)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 2-go liścia właściwego do fazy 5-go liścia właściwego (BBCH 12-15)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 4-go liścia właściwego do fazy 9-go liścia właściwego (BBCH 14-19).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Fasola szparagowa
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy rozwiniętego 3-go liścia właściwego (pierwszy liść trójlistkowy) do fazy
widocznego pierwszego pędu bocznego (BBCH 13-21).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w
wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny
dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, rzepak jary – 60 dni
Burak cukrowy, burak pastewny – 110 dni
Ziemniak – 45 dni
Truskawka (oprysk przed kwitnieniem) – 40 dni
Truskawka, poziomka (oprysk po kwitnieniu) – nie dotyczy
Marchew, fasola szparagowa – 40 dni
Cebula uprawiana z siewu – 42 dni
Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – 87 dni
Seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna – 56 dni
1. Strategia zarządzania odpornością
W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy
zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –
stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie
chwastów,
– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego
(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów
szkodliwości,
– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,
– stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów
(o różnym mechanizmie działania),
– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia
chwastów,
– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,
– używać kwalifikowanego materiału siewnego,
– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na
inne stanowiska,
– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem
zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
2. Środka nie stosować:
– w okresie suszy,
– na rośliny chore, uszkodzone lub mokre,
– gdy temperatura powietrza przekracza 27oC,
– przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
– podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne zwłaszcza jednoliścienne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
4. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc.

Dodatkowe informacje

Waga 10.2 kg