huzar activ plus 5l

720,00 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
2,4-D w postaci estru (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,8%)
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l (0,96%)
tienkarbazon metylowy (związek z grupy triazolinonów) – 7,5 g/l (0,72%))

HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, koncentrat w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylowy zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna 2,4-D do grupy O.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie.
Środek blokuje działanie enzymu – syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do zahamowania biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin co w
efekcie powoduje wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów.
Najskuteczniej niszczy roczne intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.
W momencie wykonywania zabiegu miotła zbożowa nie powinna przekraczać fazy końca krzewienia.
Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu.
Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków
atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.
Chwasty wrażliwe bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik
bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna,
rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty odporne perz właściwy.
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku fazy krzewienia roślin do końca fazy 1-go kolanka (BBCH 23 – 31).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

link do etykiety: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:fgtERIIwjrMJ:https://www.agro.bayer.com.pl/-/media/website/files/etykiety/huzar_active_plus.pdf%3Fdownload%3D1+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Dodatkowe informacje

Waga 5.1 kg