hukinol odstrasza dzikie zwierzęta, sarny, dziki itd.

306,00 

Zapachowy odstraszacz dzikich zwierząt. 3-metylowy kwas masłowy (skoncentrowany zapach potu ludzkiego). Opakowanie 500 ml. Środek nietoksyczny. Sposób użycia: nasączyć (4-5) kropli bawełnianą szmatkę lub tampony z waty zawieszone na przygotowanych palikach. Hukinol na dziki można stosować na naturalnych obiektach jak kamienie, pnie drzew itp. Odległości pomiędzy punktami, w których użyty został preparat nie powinny być mniejsze niż 20 metrów.

Z uwagi na charakter substancji wszelkich zabiegów z użyciem  preparatu należy wykonywać w rękawiczkach. Środek o BARDZO MOCNYM, DRAŻNIĄCYM ZAPACHU – do stosowania jedynie na otwartej przestrzeni. Rozlany w pomieszczeniach zamkniętych może powodować zawroty głowy, nudności i torsje. Należy przewietrzyć pomieszczenie, a osobie wystawionej na działanie Hukinolu zapewnić stały dopływ świeżego powietrza.

Dodatkowe informacje

Waga 0.5 kg