elstrobin 250 sc 5l

615,00 

Brak w magazynie

Opis

etykieta: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qQFa3F3p61QJ:https://www.gov.pl/attachment/4139936e-4aa3-45d2-9c54-11bd28c90ef2+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d
ELSTROBIN 250 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (23,36 %)
OPIS DZIAŁANIA
FUNGICYD w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.
Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (inhibitor oddychania komórkowego – inhibitor cytochromu bc1 – fungicydy QoI, wg FRAC grupa 11).
STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw (średni poziom zwalczania), rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta zbóż i traw
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8- 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 1. kolanka (1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Wykonać 1-2 zabiegi, w odstępach co 17-25 dni, w zależności od presji chorób i warunków pogodowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 17 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Rzepak ozimy
zgnilizna twardzikowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku kwitnienia do fazy, kiedy opadła większość płatków – końcowa faza kwitnienia (BBCH 61-67).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.
Żyto jare
rynchosporioza zbóż, brunatna plamistość liści, rdza brunatna żyta, rdza żółta zbóż i traw
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby od początku fazy 1. kolanka (1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia) do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Wykonać 1-2 zabiegi, w odstępach co 17-25 dni, w zależności od presji chorób i warunków pogodowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 17 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior
bielik krzyżowych, czerń krzyżowych, mączniak rzekomy krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 – 1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek należy zastosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób w fazie bezpośrednio poprzedzającej rozwój części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Gorczyca
zgnilizna twardzikowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku kwitnienia do fazy, kiedy opadła większość płatków – końcowa faza kwitnienia (BBCH 61-67).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Rzepik
czerń krzyżowych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy początku kwitnienia do fazy, kiedy opadła większość płatków – końcowa faza kwitnienia (BBCH 61-67).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): pszenica ozima, żyto jare, rzepak ozimy, gorczyca, rzepik – 35 dni kapusta brukselska, jarmuż, brokuł, kalafior – 14 dni.
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, przy czym szczególną ostrożność zachować w sąsiedztwie sadów jabłoniowych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
2. Środek zawiera substancję czynną z grupy strobiluryn (inhibitor oddychania komórkowego – inhibitor cytochromu bc1 – fungicydy QoI, wg FRAC grupa 11).
W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób zaleca się:
– stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych (profilaktycznie),
– nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie,
– nie przekraczać zalecanej dla środka liczby zabiegów,
– w realizowanym programie ochrony środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Dodatkowe informacje

Waga 5.1 kg