butisan 500 sc 5l

277,00 

Brak w magazynie

Opis

etykieta: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:QUtm6SAVhfIJ:https://www.gov.pl/documents/912055/913531/Butisan_500_SC.pdf/67d3b189-2856-1849-45a1-8a0eca9947d1%3Fversion%3D1.0+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (związek z grupy chloroacetanilidów) – 500 g/l (43,48 %)
Środki ochrony roślin zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.
OPIS DZIAŁANIA
Butisan 500 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna metazachlor zaliczana jest do grupy K3.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Butisan 500 SC jest nieselektywnym herbicydem o działaniu układowym Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami.
Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, psianka czarna, rdest powojowy, rumianek pospolity, skrytek polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, mak polny, mlecz polny, niezapominajka polna, rumian polny, przetacznik rolny, wyczyniec polny, stulicha psia, tasznik pospolity.
Chwasty średnio odporne: przytulia czepna.
Chwasty odporne: fiołek polny
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Termin stosowania: środek stosować jeden raz w sezonie uprawy rzepaku w jednym
z dwóch terminów:
a ) bezpośrednio po siewie rzepaku (BBCH 00-09), na wilgotną i starannie uprawioną (bez
grud) glebę.
lub
b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej w pełni rozwinięte
liścienie (BBCH 10-18) a chwasty znajdują się w fazie liścieni do fazy dwóch liści.
Uwaga: Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
Na wiosnę roku następnego, po wykonaniu orki wiosennej na głębokość około 15 cm można uprawiać ziemniaki, kukurydzę, zboża jare (za wyjątkiem pszenicy Durum), len, groch, fasolę lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem Butisan
500 SC jesienią (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki) jeszcze w tym samym roku, po wcześniejszym wykonaniu orki na głębokość 20 cm, można wysiać ponownie rzepak ozimy, a poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime.
Zalecana przerwa to dwa miesiące dla zbóż, a jeden miesiąc dla rzepaku ozimego.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek ochrony roślin Butisan 500 SC, należy stosować na tej samej powierzchni
uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1,0 kg
substancji czynnej na hektar.
2. Butisan 500 SC jest przeznaczony na wszystkie typy gleb, za wyjątkiem gleb
piaszczystych, bardzo lekkich oraz zawierających powyżej 10% materii organicznej.
3. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
4. Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin, przerzedzenie łanu lub deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach.
Objawy te są szczególnie widoczne wówczas, gdy rzepak uprawia się na glebach lekkich i piaszczystych, mają one jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie rzepaku ozimego oraz plonowanie roślin.
5. Ryzyko wystąpienia objawów fitotoksycznych jest mniejsze, gdy środek stosowany jest
przy niskiej temperaturze i zachmurzeniu.
6. Środka ochrony roślin nie stosować:
– w czasie wschodów rzepaku,
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki,
– przed spodziewanymi intensywnymi opadami deszczu, przymrozkami lub bezpośrednio po ich wystąpieniu,
– na intensywnie rosnące rośliny uprawne, zwłaszcza w okresie ciepłych dni i zimnych
nocy,
– na suchą glebę.
7. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Dodatkowe informacje

Waga 5.1 kg