akapit 125 ec 5l

315,00 

Opis

etykieta : https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hwgZoA5zAOEJ:https://ciechagro.pl/files/AKAPIT_125_EC__etykieta_08.2019.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Akapit 125 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fluazifop-P-butylu (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) – 125 g/l (13,1%)
OPIS DZIAŁANIA
HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazifop-P-butylu zaliczana jest do grupy A.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów enzymu – karboksylazy acetylokoenzymu A
(ACCazy), co powoduje zahamowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych w początkowej fazie ich syntezy.
Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.
Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści.
Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od zabiegu lub nieco później w przypadku utrzymywania się niskich temperatur.
Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka.
Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności.
Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka.
W warunkach suszy skuteczność działania środka na perz może ulec obniżeniu.
Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie w fazie 4-8 liści (gdy rośliny mają 10-15 cm wysokości).
Dawkę środka należy dostosować do gatunku zwalczanego chwastu. Wyższe z zalecanych dawek środka należy stosować, gdy chwasty znajdują się w wyższej fazie rozwojowej.
Dawka środka 1,0 – 2,5 l/ha

Chwasty wrażliwe

Chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny.

Chwasty odporne Wiechlina roczna.

Dawka środka2,5 – 3,0 l/ha
Chwasty wrażliwe Perz właściwy, życica trwała.
Chwasty odporne Wiechlina roczna
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.
Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować:
– jesienią, od fazy 2-go liścia do fazy 8-go liścia (BBCH 12-18)
lub
– wiosną po ruszeniu wegetacji, od fazy 2-go liścia do fazy 5-go międzywęźla (BBCH 12-35).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Ziemniak
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy 2-go liścia do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy
międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 12-40).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Fasola szparagowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po wykształceniu przez roślinę pierwszej pary liści trójlistkowych do fazy pierwszych
pąków kwiatowych. (BBCH 11-51).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Truskawka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po zbiorze truskawki (BBCH > 90).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy – 95 dni
Ziemniak – 90 dni
Fasola szparagowa – 28 dni
Truskawka (po zbiorze owoców) – nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta
mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Ziemniak – 90 dni.

Dodatkowe informacje

Waga 5.19 kg