działanie insektycydów

Insektycydy, czyli owadobójcze środki ochrony roślin, działają na szkodniki w różny sposób. Mechanizm pobierania przez szkodniki substancji aktywnej – zależy od substancji chemicznej danego środka. Znaczenie ma też fakt wchłaniania środków przez rośliny uprawne. Insektycydy bezpośrednio zabijają szkodniki, np. poprzez paraliż systemu nerwowego, lub wpływają na ich namnażanie. W efekcie uzyskujemy zniszczenie lub ograniczenie ilości szkodników.

Można wyróżnić działanie gazowe, kontaktowe, żołądkowe, powierzchniowe oraz wgłębne i systemiczne.

POBIERANIE INSEKTYCYDÓW PRZEZ SZKODNIKI

Wyróżniamy działanie gazowe, kontaktowe, żołądkowe.

Obecnie nie ma dopuszczonych środków o działaniu gazowym (oddechowym – ze względu na sposób wnikania do ciała owada), odkąd wycofano z użycia Dursban. Można stosować środki ekologiczne, poszukaj P-DRAKOL w naszej ofercie. Ogranicza on pędraki i nicienie w glebie.

Działanie kontaktowe i żołądkowe polega na toksycznym efekcie środka po przedostaniu się do ciała owada przez powłoki ciała lub układ pokarmowy.

Działanie kontaktowe polega na wnikaniu substancji aktywnej przez ciało owada. Zatem przy oprysku, ważne jest aby skutecznie pokryć preparatem szkodniki. Pora oprysku powinna być dopasowana do aktywności szkodników.

Podobnie przy działaniu żołądkowym. Skuteczność zabiegu zapewnia fakt, bezpośredniego spożycia substancji aktywnej, lub opryskanej części rośliny przez szkodnika.

WNIKANIE INSEKTYCYDÓW W TKANKI ROŚLIN

Jeśli chodzi o wchłanianie substancji aktywnej insektycydu do struktury tkanek roślinnych wyróżniamy preparaty o działaniu powierzchniowym (kontaktowym) lub wgłębnym (translamiralne) i systemicznym (układowym).

Insektycydy powierzchniowe nie wnikają do wnętrza rośliny uprawnej, tworzą powłokę jedynie na jej powierzchni.

Natomiast preparaty o działaniu wgłębnym i systemicznym wnikają w tkanki roślinne. Środki translamiralne działają w miejscu naniesienia, wnikają do rośliny, ale nie przemieszczają się do nowych przyrostów roślin. Dlatego zaletą środków systemicznych jest ich krążenie w tkankach roślinnych i przez to  długi czas działania.

Na koniec pamiętajmy, że skuteczność insektycydów zależy od temperatury w czasie wykonywania zabiegu. Jest to krytyczny czynnik skuteczności środków owadobójczych!

Opryski z użyciem insektycydów wykonujemy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości szkodników.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 49