insektycydy - owadobójcze

Ostatnie zmiany w zakresie dopuszczenia i wycofania z obrotu i w etykietach środków ochrony roślin (insektycydach i zaprawach owadobójczych) zmieniają możliwości zwalczania szkodników.

Poza tym z przyczyn naturalnych w ostatnich latach zagrożenie dla upraw ze strony szkodników ulega zmianom.

Na to składają się zmiany środowiskowe i klimatyczne, które wywołują zmiany zachowań i odporności szkodników. Odporność to naturalna cecha w procesie ewolucyjnym przystosowywania się żywego organizmu do zmieniających się warunków środowiska. (Insektycydy niszą w populacji tylko osobniki wrażliwe, a pozostawiają przy życiu uodpornione).

Stosując środki ochrony roślin należy pamiętać o uodpornieniu owadów na ciągle stosowaną substancję. Należy zatem przemiennie stosować różne substancje czynne w kolejnych zabiegach.

Ważne jest też aby pamiętać, że substancje czynne działają skutecznie w określonych temperaturach. Wykonując zabieg, gdy temperatura przekracza wymaganą wartość, nie uzyskamy efektu, ponieważ środek nie zadziała. Jest to pierwszy czynnik krytyczny dla wykonania zabiegu, jaki trzeba uwzględnić.

Na przykład środki z grupy pyretroidów działają w temperaturze do 20 ˚C, przy pochmurnej pogodzie.

Warto też zwrócić uwagę na mechanizm działania substancji czynnej. Na przykład środki z grupy pyretroidów powodują w pierwszej kolejności nadmierną ruchliwość owadów, a następnie ich paraliż. Jest to ważne jeśli oceniamy efektywność zabiegu, owady mogą utrzymywać się na roślinach, ale nie  żerować.

Stad wniosek, że już na etapie zakupu środka ochrony roślin należy dokładnie zapoznać się z jego etykietą i warunkami oraz mechanizmem działania substancji czynnej.

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin zastosowanie insektycydów powinno być uzależnione od przekroczenia progu szkodliwości owada na danej uprawie. Przykład stonka ziemniaczana w ziemniaku: 1 chrząszcz na 25 roślin / 1 złoże jaj na 1 roślinę / 15 larw na 1 roślinę.  Pamiętajmy zawsze o ochronie pszczół i owadów zapylających!

Wyświetlanie wszystkich wyników: 52