na ścierniska - rozkład resztek pożniwnych

Pozostawienie słomy na polu po żniwach zamyka obieg materii organicznej na polu.

Resztki pożniwne stanowią cenne źródło materii organicznej. Pełni ona niezbędną rolę do powstania próchnicy w procesach humifikacji i mineralizacji. Zapewnia to prawidłowe stosunki wodne gleby, odporność na erozję, życie glebowe. Ponadto dostarcza mikro – i makro – elementów, jak azot, fosfor, potas, wapń, magnez. Efektywność uzyskuje się i utrzymuje po wielu latach dobrej praktyki rolniczej.

W zależności od rodzaju słomy do gleby z jedną toną słomy wprowadza się  1,18 tony materii organicznej, 5-9 kg azotu, 3-6 kg fosforu, 10-16 kg potasu, około 1,4 kg magnezu. Dostarcza się też mikroelementy, jak bor, miedź, mangan, molibden czy cynk.

Wprowadzając do gleby duże ilości słomy należy uwzględnić, że zostaną w ten sposób wprowadzone też duże ilości węgla. Wówczas mikroorganizmy rozkładające materię organiczną będą potrzebowały zwiększonych ilości azotu. Należy więc zapobiec powstaniu niedoborów azotu dla roślin uprawianych następczo. Zalecana ilość azotu to 5-10 kg na każdą tonę słomy w zależności od warunków glebowych dla mineralizacji resztek pożniwnych. Niekorzystne to gleby piaszczyste i ubogie w azot lub ciężkie i wilgotne.

Równomierny rozkład materii organicznej na polu gwarantuje rozdrobnienie słomy. Zwłaszcza gdy kombajn posiada rozrzutnik plew i regulację kierowania strumienia sieczki. Słomę pozostawioną na wałach można też później rozdrobnić za pomocą mulczera lub sieczkarni samojezdnej.

Długość sieczki powinna wynosić do 10 cm. Większe rozdrobnienie zapewni lepszy dostęp mikroorganizmów glebowych do masy roślinnej i lepszy jej rozkład, ułatwi też uprawę ścierniska.

Polecamy preparaty poprawiające właściwości gleby strukturalne, biologiczne i fizyko – chemiczne. Preparaty stosuje się na resztki pożniwne w formie oprysku. Zalecane jest wykonanie uprawek pożniwnych po oprysku. Aby odbudować zawartość próchnicy w glebie poszukaj też preparatów zawierających humus.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 10