humus

Humus zaliczamy do nawozów organicznych. To nawóz wyprodukowany  z substancji organicznej przy udziale dżdżownic. Tworzy on w glebie warstwę próchnicy. Humus to rodzaj próchnicy stanowiący bezpostaciowe produkty zaawansowanej humifikacji resztek roślinnych i zwierzęcych. W odróżnieniu od prehumusu, czyli nie całkowicie zhumifikowanych szczątek organicznych.

Kwasy humusowe stanowią naturalne i doskonałe lepiszcze dla cząstek gleby. Sprzyjają tworzeniu struktury gruzełkowatej. Ta z kolei warunkuje korzystne stosunki powietrzno – wodne gleby, które sprzyjają rozwojowi systemu korzeniowego roślin, a tym samym lepsze pobieranie wody i składników mineralnych przez rośliny.

Ponadto nawozy naturalne stanowią źródło naturalnych biostymulatorów i pożywkę dla mikroorganizmów glebowych.Te z kolei ograniczają aktywność patogenów glebowych i chronią przed nadmiarem substancji toksycznych. Ponadto zwiększają odporność gleby na degradację chemiczną. Do grupy nawozów naturalnych zalicza się obornik, gnojowicę i gnojówkę. Także, mimo ich pominięcia w formalnej klasyfikacji, resztki pożniwne, komposty wyprodukowane przy udziale dżdżownic.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9