produkcja rolna

W produkcji roślinnej często trzeba wzbogacić glebę w składniki pokarmowe. Celem poprawy plonowania, polepszenia właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych gleby. Pomagamy Państwu realizować te zadania, dostarczając stałe i płynne nawozy mineralne i organiczne.

Polecamy na przykład nawozy wieloskładnikowe, azotowe, saletrzane, amonowe, amidowe,  fosforowe, potasowe, magnezowe, siarkowe, wapniowe. Także makroelementy: azot, fosfor, potas, wapń, magnez, siarkę i mikroelementy: żelazo, cynk, miedź, bor, molibden, chlor.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 77