gaśnice

Zadbaj o bezpieczeństwo w pracy, domu czy gospodarstwie lub samochodzie czy innych pojazdach i maszynach. Zapewnij dostęp do środków gaśniczych dla  siebie, bliskich, czy współpracowników. Zadbaj o bezpieczeństwo zdrowia i życia, jak i  ochronę mienia, czy inwentarza żywego wyposażając się w gaśnice.

Oferujemy rożne wielkości i rodzaje gaśnic. Gaśnice oznaczone literą A służą do gaszenia pożarów materiałów stałych, w wyniku spalania których powstają żarzące się węgle. Gaśnice B przeznaczone są do gaszenia płonących cieczy i materiałów, które ulegają topnieniu. Natomiast gaśnice C służą do gaszenia płonących gazów. Gaśnice D używane są do gaszenia płonących,  metali. Gaśnice F do gaszenia płonących tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Zatem wybierz gaśnicę, w zależności od prawdopodobieństwa rodzaju pożaru. Zastosuj się do zasad rozmieszczania gaśnic. Znajdziesz je w  przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Gaśnice w obiektach rozmieszczamy w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. Gaśnice umieszczamy z dala od pieców, grzejników. Jednocześnie zapewniamy odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek,  do najbliższej gaśnicy – nie większa niż 30 m. Do gaśnic zapewniamy też swobodny dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3